Khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương

Trong xu hướng hội nhập hiện nay, khoa học và công nghệ là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội. Ngành khoa học và công nghệ của tỉnh đã tạo ra những bước phát triển đáng kể trong thời gian qua, dần dần trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực

 Đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực kinh tế và trong đời sống xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà, nhằm nâng cao sự phát triển của tỉnh ngày càng cao so với các tỉnh thành trong cả nước.

Theo các chuyên gia, sự phát triển khoa học và công nghệ của Bình Dương trong nhiều lĩnh vực vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, sự đóng góp của ngành cho nền kinh tế địa phương luôn đạt mức tăng trưởng hàng năm thông qua chỉ số năng suất tổng thể (TFP). Chỉ số TFP của tỉnh là 15,65% trong năm 2010, 29,9% vào năm 2012 và 33,7% vào năm 2016, theo Cục thống kê tỉnh.

Ông Đặng Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngành khoa học và công nghệ của tỉnh đã có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2010-2015, TFP đóng góp 28,11% vào giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh. Cùng với việc củng cố các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất, tỉnh đã tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, thông tin – truyền thông, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, trong khuôn khổ dự án phát triển đô thị thông minh, tỉnh cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai một số hạng mục cơ sở hạ tầng viễn thông …

Hỗ trợ phát triển khoa học – công nghệ

Thực tế, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Trong thời gian qua tỉnh đã triển khai các chương trình hỗ trợ khoa học công nghệ cho doanh nghiệp, giúp họ có kết quả tốt hơn trong sản xuất kinh doanh.

Ông Trường cho biết, thông qua Chương trình hỗ trợ khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã giúp một số doanh nghiệp tiếp nhận sự chuyển giao khoa học – công nghệ từ các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường học trong và ngoài tỉnh Tỉnh với 18 nhiệm vụ và tổng kinh phí hơn 8,4 tỷ đồng.

Từ năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã xác nhận 24 hợp đồng chuyển giao công nghệ khoa học trong và ngoài nước với tổng trị giá 40 triệu USD và 389,3 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp; Tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các chương trình quốc gia về khoa học – công nghệ với mức trợ cấp 30%, 50% và 100% cho từng đối tượng và hỗ trợ hoạt động thương mại hóa sản phẩm để phát triển thị trường.