Công Việc Của Nhà Phát Triển Phần Mềm

Phát triển phần mềm là một việc làm công nghệ thông tin chuyên nghiệp. Nhà phát triển phần mềm sẽ giám sát mọi việc, bao gồm tạo phần mềm chạy các thiết bị như máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng.

Trong thị trường việc làm công nghệ thông tin, có hai loại công việc phát triển phần mềm:

  1. Nhà phát triển phần mềm hệ thống tạo phần mềm chạy máy tính và các thiết bị khác. Việc làm IT này bao gồm phần mềm trong hệ điều hành của máy tính hoặc các thiết bị của bạn.
  2. Nhà phát triển phần mềm ứng dụng thiết kế chương trình phần mềm như xử lí văn bản, cơ sở dữ liệu, bảng tính và game. Những ứng dụng việc làm IT này có thể được kinh doanh số lượng lớn hoặc phát triển cho doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân khác, tùy theo nhu cầu và đặc điểm kĩ thuật của họ.

Công việc và trách nhiệm của nhà phát triển phần mềm

Nếu bạn có dự định tìm việc làm trong lĩnh vực này, hãy tìm hiểu kĩ về công việc và trách nhiệm cần có. Trách nhiệm của nhà phát triển phần mềm có thể bao gồm các điều sau:

– Viết mã và kiểm tra phần mềm dựa theo thiết kế và thông số kĩ thuật của phần mềm.

– Phân tích nhu cầu của người dùng và yêu cầu của phần mềm để quyết định tính khả thi của thiết kế trong một khoảng giới hạn về kinh phí và thời gian.

– Khắc phục và giải quyết các sự cố trong phần mềm hiện có.

– Phân tích và nghiên cứu những yêu cầu hệ thống phức tạp.

– Chuẩn bị tài liệu thiết kế.

– Viết và cập nhật tài liệu kĩ thuật để mô tả việc phát triển của chương trình, tính hợp lí, mã, việc kiểm tra, thay đổi và sửa chữa.

Nhà phát triển phần mềm đảm nhận toàn bộ tiến trình phát triển của một chương trình phần mềm. Việc làm IT này bao gồm xác định chức năng cốt lõi người dùng cần từ chương trình phần mềm, cũng như những yêu cầu không liên quan như mức độ bảo mật và khả năng của chương trình. Nhà phát triển thiết kế chương trình và sau đó cung cấp chỉ dẫn để nhà lập trình viết mã máy tính và kiểm tra, hoặc tự mình thực hiện mọi việc.

Thêm nữa, nhà phát triển phần mềm còn chịu trách nhiệm bảo trì và nâng cấp phần mềm hiện có.

Trình độ học vấn cần có

Mặc dù bạn không bị yêu cầu phải có bằng đại học khi nộp hồ sơ tìm việc làm, nhưng nhiều người đang làm trong lĩnh vực này đều có bằng cử nhân đại học. Theo học chuyên ngành công nghệ thông tin và chú trọng vào chương trình xây dựng phần mềm có thể giúp bạn tìm việc làm thành công. Nhiều nhà tuyển dụng còn ưu ái ứng viên có bằng thạc sĩ.

Nhà phát triển phần mềm cần phải có những kĩ năng liên quan lĩnh vực công việc của công ty cụ thể. Ví dụ như, nếu bạn muốn phát triển phần mềm cho một công ty bảo hiểm, thì bạn cần am hiểu cách công ty hoạt động. Kiến thức này sẽ giúp bạn phát triển phần mềm phù hợp nhu cầu của người sử dụng.

Đồng thời, bạn cũng cần có kĩ năng học tập nhanh chóng trước ngôn ngữ, công nghệ và cấu trúc mới, kĩ năng làm việc độc lập và hiệu quả, kĩ năng đảm bảo trước hạn chót, kĩ năng tổ chức sắp xếp, kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chú ý đến chi tiết, phân tích và giải quyết vấn đề, và sự sáng tạo.