Hải Phòng: Hỗ Trợ Khoa Học Và Công Nghệ Giúp Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

Hội thảo Khoa học và Công nghệ được tổ chức diễn ra tại Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị TP Hải Phòng  nói về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp,  các giải pháp hỗ trợ  sự phát triển KH&CN trong các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng  nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh và góp phần vào sự phát triển kinh tế TP.

Tham dự buổi hội thảo gồm sự góp mặt của các Ban ngành lãnh đạo gồm có đại diện lãnh đạo các phòng  ban và đơn vị trực thuộc Sở cùng lãnh đạo các hội, liên hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đến tham dự để thảo luận về vấn đề vấn đề hỗ trợ khoa học và công nghệ nhằm phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng.

Trong cuộc hội thảo  còn thảo luận việc xác lập bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, xác lập và bảo hộ nhãn hiệu tập thể thuộc  hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Các đại biểu đã được lắng nghe các thảo luận về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, các mặt hàng thiết yếu;

Bồi dưỡng và đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi…cho các công ty nhằm tạo thêm điều kiện phát triển các doanh nghiệp của thành phố nói riêng và tỉnh nói chung.

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị TP Hải Phòng  thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển trong nền kinh tế phát triển hiện nay, là đơn vị trực tiếp triển khai cũng được giới thiệu các hoạt động tại buổi hội thảo.

Đồng thời cuộc họp cũng giới thiệu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, cung cấp thêm các thông tin để các doanh nghiệp có thể tham khảo để phát triển.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông khẳng định 3 nhiệm vụ chính cần tập trung triển khai hiện nay là:

Thứ nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới CNTT để phù hợp với môi trường cạnh tranh hiện nay, nâng cao năng suấthỗ trợ phát triển Khoa Học Và Công Nghệ  giúp các doing nghiệp  nâng cao nâng lực cạnh tranh.

Thứ hai là  xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch – phát triển doanh nghiệp KH&CN trong giai đoạn 2016-2020 ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Thứ ba là xây dựng và tổ chức triển khai “ Đề án xúc tiến đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao” nhằm góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của thành phố; thực hiện triển khai “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thành phố Hải Phòng” đến năm 2025 để phát triển Thành phố công nghệ văn minh.

Cần hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, với những chính sách đột phá để loại bỏ những khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho sự phát triển của họ trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính.

“Trong khi hoàn thiện thể chế về ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao, để tận dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chúng ta nên đổi mới mô hình tăng trưởng và tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế “.

Các DNNN cũng góp phần lớn vào việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giúp chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời là nguồn thu nhập lớn cho ngân sách nhà nước của tỉnh và giúp thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đảm bảo phúc lợi xã hội.