Phát triển Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Hải Phòng

Hải Phòng đang có sự phát triển nhanh về kinh tế trong các lĩnh vực, do đó nhu cầu phát triển về CNTT là cần thiết hơn bao giờ hết. Hiện nay, CNTT đang được thành phố Hải Phòng ứng dụng khá rộng rãi vào trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn. Để bảo đảm yêu cầu phát triển CNTT cho các đơn vị và các doanh nghiệp cần nguồn nhân lực có chất lượng,  tuy nhiên thị trường nguồn nhân lực hiện tại chưa đáp ứng kịp nhu cầu nguồn nhân lực CNTT.

Là một tỉnh có vị trí kinh tế trọng điểm ở Vịnh Bắc Bộ, vì vậy, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao được tỉnh ưu tiên đặt ra là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm góp phần phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh và góp phần trong việc phát triển kinh tế của tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP Hải Phòng

Tại TP Hải Phòng có nhiều nơi đào tạo CNTT tăng nhanh, các loại hình đào tạo được đa dạng hoá. Bên cạnh các trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành CNTT, có các cơ sở đào tạo phi chính quy liên kết với nước ngoài. Hiện trên địa bàn Hải Phòng có 8 trường đại học và cao đẳng đào tạo về công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông: Đại học Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, Đại học dân lập Hải Phòng, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng công nghệ Vietronics, Cao đẳng Hải Phòng, Cao đẳng Hàng Hải 1 và Cao đẳng nghề Bách Nghệ.

Bên cạnh đó, Hải Phòng có 2 Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế: Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng và Trung tâm APTECH Hải Phòng. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm đào tạo, dạy nghề chủ yếu dạy, cấp chứng chỉ tin học cơ bản, đào tạo tin học văn phòng, không đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Sinh viên ngành công nghệ thông tin được đào tạo trong các trường là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển CNTT của thành phố. Bởi vậy, để bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT hiện tại và tương lai, thành phố nên quan tâm tạo điều kiện việc đào tạo, giáo dục chuyên ngành này tại các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố;  xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý nhằm thu hút nguồn lực CNTT có trình độ cao về làm việc tại thành phố.

Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… cần xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, đào tạo, nâng cao mặt bằng kiến thức CNTT chung cho cán bộ; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ CNTT phát huy trí tuệ và kiến thức, phục vụ hoạt động chuyên môn một cách hiệu quả, thiết thực.

Nhân sự CNTT chuyên ngành còn thiếu

Theo khảo sát việc làm về nguồn nhân lực thì nguồn nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp phần mềm và phần cứng tại Hải Phòng hiện còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của các đơn vị và các doanh nghiệp.

Qua khảo sát, đa số lao động chuyên về ngành CNTT trong các doanh nghiệp phần mềm chiếm 61,1%. Trong số này, kỹ thuật viên chiếm 37% , lập trình viên với 26%. Và thiết kế 2,1%.

Số lao động trong lĩnh vực phần mền có trình độ thạc sĩ là 2%, 52% trình độ đại học, 22% có trình độ cao đẳng, 24% có trình độ trung cấp hoặc tương đương và hiện nay thành phố chưa có tiến sĩ CNTT.

Các doanh nghiệp phần cứng trên địa bàn thành phố gần đây xuất hiện khá nhiều nhưng ít doanh nghiệp có quy mô lớn, chủ yếu là doanh nghiệp cung cấp thiết bị, bảo trì nên số lượng kỹ thuật viên chiếm tỷ lệ cao.

Số nhân viên quản  trị mạng chỉ trong các doanh nghiệp chiếm 8% trong tổng số, nhân viên thiết kế hệ thống chiếm là7%. 14% là lập trình viên lập trình phần cứng vi điều khiển, các linh kiện tự động, bán tự động, thiết bị ngoại vi.

Ngoài ra, theo khảo sát cho biết về trình độ CNTT của lao động trong các doanh nghiệp phần cứng tại Hải Phòng hiện nay chưa có tiến sĩ về CNTT, thạc sĩ  1%, đại học 35%, cao đẳng 26%, và trung cấp 19%.

Hải Phòng: Hỗ Trợ Khoa Học Và Công Nghệ Giúp Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

Hội thảo Khoa học và Công nghệ được tổ chức diễn ra tại Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị TP Hải Phòng  nói về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp,  các giải pháp hỗ trợ  sự phát triển KH&CN trong các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng  nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh và góp phần vào sự phát triển kinh tế TP.

Tham dự buổi hội thảo gồm sự góp mặt của các Ban ngành lãnh đạo gồm có đại diện lãnh đạo các phòng  ban và đơn vị trực thuộc Sở cùng lãnh đạo các hội, liên hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đến tham dự để thảo luận về vấn đề vấn đề hỗ trợ khoa học và công nghệ nhằm phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng.

Trong cuộc hội thảo  còn thảo luận việc xác lập bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, xác lập và bảo hộ nhãn hiệu tập thể thuộc  hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Các đại biểu đã được lắng nghe các thảo luận về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, các mặt hàng thiết yếu;

Bồi dưỡng và đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi…cho các công ty nhằm tạo thêm điều kiện phát triển các doanh nghiệp của thành phố nói riêng và tỉnh nói chung.

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị TP Hải Phòng  thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển trong nền kinh tế phát triển hiện nay, là đơn vị trực tiếp triển khai cũng được giới thiệu các hoạt động tại buổi hội thảo.

Đồng thời cuộc họp cũng giới thiệu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, cung cấp thêm các thông tin để các doanh nghiệp có thể tham khảo để phát triển.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông khẳng định 3 nhiệm vụ chính cần tập trung triển khai hiện nay là:

Thứ nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới CNTT để phù hợp với môi trường cạnh tranh hiện nay, nâng cao năng suấthỗ trợ phát triển Khoa Học Và Công Nghệ  giúp các doing nghiệp  nâng cao nâng lực cạnh tranh.

Thứ hai là  xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch – phát triển doanh nghiệp KH&CN trong giai đoạn 2016-2020 ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Thứ ba là xây dựng và tổ chức triển khai “ Đề án xúc tiến đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao” nhằm góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của thành phố; thực hiện triển khai “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thành phố Hải Phòng” đến năm 2025 để phát triển Thành phố công nghệ văn minh.

Cần hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, với những chính sách đột phá để loại bỏ những khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho sự phát triển của họ trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính.

“Trong khi hoàn thiện thể chế về ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao, để tận dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chúng ta nên đổi mới mô hình tăng trưởng và tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế “.

Các DNNN cũng góp phần lớn vào việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giúp chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời là nguồn thu nhập lớn cho ngân sách nhà nước của tỉnh và giúp thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đảm bảo phúc lợi xã hội.

Công Tác Đào Tạo Và Nghiên Cứu Khoa Học Ngành Cao đẳng CNTT Tại Đại Học Hải Phòng

Cao đẳng CNTT- Đại học Hải Phòng, CNTT là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong các ngành kinh tế. Còn theo các nhà tuyển dụng, nhu cầu nguồn nhân lực CNTT mỗi năm tăng 13%. Vì vậy nhằm đáp ứng  về nhu cầu nguồn nhân lực  IT, như các trường Đại học trong cả nước ĐH Hải Phòng triển khai đào tạo ngành CNTT với mục tiêu  sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp.

 Về công tác đào tạo

Ngày từ khi triển khai đào tạo ngành Cử nhân Tin học từ năm 2001 đến nay, quy mô đào tạo của Khoa ngày càng được mở rộng. Đến nay, Khoa đã và đang đào tạo được hàng nghìn sinh viên, học viên hệ chính qui, liên thông và vừa làm vừa học.

Chất lượng đào tạo sinh viên luôn được khẳng định trong nhiều năm. Nhiều sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Ưu tú, Xuất sắc, Giỏi. Nhiều sinh viên được nhận học bổng Trí tuệ Việt Nam và học bổng tài trợ của nước ngoài. Số sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm với tỉ lệ cao, trong đó có các sinh viên làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty và các trường học; có nhiều sinh viên thi đỗ đầu vào Cao học để tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

 Về công tác nghiên cứu khoa học

Trong thời gian qua, cán bộ giáo viên trong Khoa đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Có khá nhiều những bài báo khoa học công nghệ được đăng trên các tạp chí của nước ngoài, của Trung ương và Tạp chí Khoa học của các trường Đại học, Viện và các Hội nghị Khoa học toàn quốc. Nhiều đề tài NCKH cấp Khoa và cấp Trường đã được hoàn thành đúng tiến độ với các kết quả được đánh giá tốt. Các giảng viên còn tham gia các đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Thành phố.

Nghiên cứu khoa học là phương pháp giúp sinh viên tự nghiên cứu và học hỏi với sự hướng dẫn của các giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Tạo môi trường để sinh viên trao dồi những kỹ năng chuyên môn về CNTT một cách hiệu quả nhất.

-VietNam National IT Fundamental Research, grant No. 204006.

– Xử lý văn bản tiếng việt, Đề tài KC01.01/06-10.

Phát triển các chương trình đào tạo theo nhu cầu của xã hội

Khoa đã liên tục xây dựng các mã ngành mới đáp ứng với việc đào tạo theo nhu cầu của xã hội với nhiều mã ngành đào tạo mới. Bắt nhịp cùng với chương trình đào tạo theo xu hướng mới nhằm cung cấp kiến thức về lĩnh vực CNTT hiện đại và đang phát triển trong cũng như ngoài  nước.

“Thành thạo ngoại ngữ là chìa khóa hữu hiệu hỗ trợ các sinh viên trong công việc”. Đó cũng là tình hình đánh giá chung của tất cả chuyên gia, nhà tuyển dụng ngành CNTT đứng trước sự thay đổi một cách nhanh chóng của công nghệ và cơ hội việc làm của ngành này tại thị trường quốc tế ngày càng rộng mở và phát triển.

Theo tình hình hiện nay cho thấy thị trường nhân lực và đầu ra của ngành CNTT có xu hướng phát triển khá nhanh về số lượng, và chất lượng lẫn yêu cầu chuyên môn kỹ năng chuyên nghiệp trong những năm tiếp theo.

Nhưng hiện nay, với thực trạng cung – cầu nhân lực của ngành CNTT hầu như đang tồn tại khá nhiều nghịch lý như doanh nghiệp “khát” nguồn lao động , đặc biệt là thiếu khá trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn công nghệ, thì trong khi đó nhiều sinh viên CNTT lại rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp không tìm được việc làm theo chuyên ngành đã học hoặc phải làm việc trái ngành. Đó chính là vấn đề nan giải của hầu hết các trường đào tạo CNTT, để có hướng giải quyết vấn đề này nhà trường đã mở ra giải pháp đào tạo nâng cao lĩnh vực chuyên môn song song  với đào tạo môn “ Tiếng Anh thực hành”, sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn giỏi kiến thức, ngoại ngữ lẫn kỹ năng mềm.

 Phương hướng, nhiệm vụ trong đào tạo

Khoa CNTT đang kiện toàn đội ngũ, nâng cao chuyên môn giảng dạy tốt, từng bước xây dựng và giữ vững vị thế một ngành mũi nhọn về CNTT, và đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT sánh tầm với các nước phát triển trên thế giới. Xây dựng chuẩn đầu ra Tin học MOS (Microsoft Office Specialist) cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo tại Trường Đại học Hải Phòng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ĐH, đồng thời khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công tác trong đào tạo nhân lực, phấn đấu đào tạo sinh viên có chuyên môn  lĩnh vực CNTT cao nhằm đáp ứng nhu cầu đang phát triển của xã hội, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo Đại học có chất lượng tốt.